Regulamente

5 Octombrie 2012

Regulamentul intern - 2022

Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ - 2020

 

Proceduri S.C.I.M.

Nr. crt.  Denumire procedură Nr. procedură 
1 Procedură operațională privind desemnarea comisiei de control intern managerial PO 91.01
2 Procedură ioperațională privind elaborarea și codificarea procedurilor de sistem și operaționale PO 91.02
3 Procedură operațională privind elaborarea și aplicarea deciziilor PO 92.01
4 Procedura operațională privind întocmirea bugetului PO 93.01
5 Procedura operațională privind întocmirea ALOP PO 93.02
6 Procedura operațională privind controlul financiar preventiv propriu  PO 93.03
7 Procedura operațională achiziții publice PO 93.04
  Procedura operațională privind gestionarea patrimoniului liceului PO 94.01
9 Procedura operațională privind utilizarea fondului de carte din cadrul bibliotecii  PO 95.01
10 Procedura operațională privind organizarea și funcționarea Consiliului profesoral al liceului PO 96.01
11 Procedura operațională privind organizarea și funcționarea Consiliului de administrație al liceului  PO 97.01
12 Procedura operațională privind elaborarea codului de etică PS 01.01
13 Procedura operațională privind întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post  PS 02.01
14 Procedura operațională privind delegarea de atribuții PS 02.02
15 Procedura operațională privind evaluarea angajaților din liceu PS 03.01
16 Procedura operațională privind analizarea și stabilirea structurii organizatorice a liceului PS 04.01
17 Procedura operațională privind stabilirea obiectivelor liceului PS 05.01
18 Procedura operațională privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor PS 06.01
19 Procedura operațională privind raportarea periodică a realizării activităților asociate îndeplinirii obiectivelor stabilite în planurile manageriale  PS 06.02
20 Procedura operațională privind monitorizarea și raportarea performanțelor PS 07.01
21 Procedura operațională privind determinarea expunerii la risc, managementul riscurilor și elaborarea registrului de riscuri  PS 08.01
22 Procedura operațională privind implementarea programului de dezvoltare a sistemului de control managerial  PS 08.02
23 Procedura operațională privind supravegherea desfășurării activităților din liceu  PS 10.01
24 Procedura operațională privind asigurarea continuității activităților desfășurate în liceu  PS 11.01
25 Procedura operațională privind realizarea circuitului informațiilor în liceu PS 12.01
26 Procedura operațională privind realizarea circuitului documentelor PS 13.01
27 Procedura de sistem privind arhivarea documentelor și înregistrărilor PS 13.02
28 Procedura de sistem privind inventarierea elementelor de activ și pasiv  PS 13.03
29 Procedura de sistem privind realizarea verificării și evaluării controlului intern managerial S.C.I.M.în liceu PS 15.01