CEAC

14 Martie 2014

Componența comisiei 

Nume și prenumePoziția în CEAC
prof. Crăciun Nicucoordonator comisie
prof. Giugastru Lilianamembru
prof. Coșarcă Silviamembru
inf. Cojocaru Gabrielareprezentant sindicat USLIP
părinte Iovan-Dragomir Alinareprezentant Comitet părinți
elev Dănilă Ștefanreprezentant Consiliul elevilor
reprezentant Consiliul Local 

 

RAEI 2022-2023

RAEI 2021-2022

RAEI 2020-2021

RAEI 2019-2020

RAEI 2018-2019

RAEI 2017-2018 aprobat în CA - 23 octombrie 2018

RAEI 2016-2017

RAEI 2015-2016

RAEI 2014-2015

RAEI 2013-2014

Regulamentul comisiei

Responsabilitățile membrilor CEAC 2019 - 2020

Hotărâri CEAC: 1, 2, 3, 4

 

PROCEDURI C.E.A.C. 2019-2020*

 

Nr. crt.Denumire procedurăNr. procedurăDataObservații
1Procedură comunicare părințiPO_LVA_0110.10.2019Ediția 1, revizia 1
2Procedură acordare prim ajutorPO_LVA_0210.10.2019Ediția 1, revizia 1
3Procedură cabinet medicalPO_LVA_0310.10.2019Ediția 1, revizia 1
4Procedură scutiri medicale sportPO_LVA_0510.10.2019Ediția 1, revizia 1
5Procedură bilete de voiePO_LVA_0610.10.2019Ediția 1, revizia 2
6Procedură serviciu pe scoalaPO_LVA_0710.10.2019Ediția 1, revizia 2
7Procedură motivare absențe eleviPO_LVA_0810.10.2019Ediția 1, revizia 2
8Procedură revista GalleriaPO_LVA_0910.10.2019Ediția 1, revizia 1 
9Procedură carnete elevPO_LVA_1010.10.2019Ediția 1
10Procedură realizare monitorizare proiectePO_LVA_1110.10.2019Ediția 1, revizia 1
11Procedură realizare parteneriatePO_LVA_1210.10.2019Ediția 1, revizia 1
12Procedură accesul elevilor și personaluluiPO_LVA_1310.10.2019Ediția 1, revizia 1
13Procedură traiectul absolvenților PO_LVA_1410.10.2019Ediția 1, revizia 2
14Procedură oferta educațională PO_LVA_1510.10.2019Ediția 1, revizia 1
15Procedură de autoevaluare instituționalăPO_LVA_1610.10.2019Ediția 1, revizia 1
16Procedură violența scolarăPO_LVA_1710.10.2019 Ediția 1, revizia 1 
17Procedură privind elaborarea procedurilor C.E.A.C.PO_LVA_18 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1
18Procedură situații crizăPO_LVA_19 10.10.2019Ediția 1, revizia 1
19Procedură verificare notare ritmicăPO_LVA_2010.10.2019Ediția 1, revizia 2
20Procedură completare catalogPO_LVA_2110.10.2019 Ediția 1, revizia 2 
21Procedură portofoliu profesoriPO_LVA_2223.10.2019Ediția 1, revizia 1
22Procedură comisii metodicePO_LVA_2323.10.2019Ediția 1, revizia 1 
23Procedură măsurarea și prelucrarea gradului de satisfacție al benficiarilor direcți și indirecțiPO_LVA_2423.10.2019 Ediția 2
24Procedură măsurarea și prelucrarea gradului de satisfacție al personaluluiPO_LVA_2523.10.2019Ediția 1
25Procedură proiectare didacticăPO_LVA_2623.10.2019Ediția 1, revizia 1
26Procedură teste inițialePO_LVA_2723.10.2019Ediția 1, revizia 1
27Procedură de observare a activităților didactice și de consilierePO_LVA_28 23.10.2019 Ediția 2
28Procedură privind deplasarea elevilor în afara școlii, în cadrul proiectelor extrascolare PO_LVA_2923.10.2019Ediția 2
29Procedură privind utilizarea telefoanelor mobilePO_LVA_3023.10.2019 Ediția 1, revizia 1
30Procedură informare părinți privind progres școlarPO_LVA_3126.11.2019Ediția 1
31Procedură laborator biologiePO_LVA_3226.11.2019Ediția 1
32Procedură evidență contabilă deplasăriPO_LVA_3326.11.2019Ediția 1, revizia 5
33Procedură privind inventarul anualPO_LVA_3410.09.2019Ediția 1, revizia 5
34Procedură distribuția produselor lactate și de panificație LVAISPO_LVA_3526.11.2019Ediția 1, revizia 3
35Procedura operațională privind modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire pentru examenele naționale la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, iunie 2020PO_LVA_3822.05.2020Ediția 1, revizia 1
36Procedura operaţională privind modalitățile de desfășurare a activităților didactice, stabilirea circuitelor de intrare / ieșire și modalitățile de igienizare / dezinfecție la nivelul LVAPO_LVA_4512.02.2021Ediția 1, revizia 1
37Procedură privind transferul elevilorPO_LVA_4210.08.2020Ediția 2
38Procedură selectare elevi pentru olimpiade și concursuri școlarePO 0206.07.2012În uz, până la revizuire
39Procedură protecția muncii laboratoare și cabinetePO 03 06.07.2012În uz, până la revizuire 
40Procedură privind elaborarea și revizuirea PDI și a Planului OperaționalPO 2901.10.2012În uz, până la revizuire
41Procedură comunicare internă cu eleviiPO 3022.10.2012 În uz, până la revizuire
42Procedură constituirea bazelor de date cu eleviiPO 4711.02.2013 În uz, până la revizuire 
43Procedură controlul activității înscrierii elevilor în clasa a IX-aPO 4811.02.2013 În uz, până la revizuire 
44Procedură comunicare informare comunicare internăPO 5111.02.2013În uz, până la revizuire
45Procedură activitate relații publicePO 5211.02.2013În uz, până la revizuire
46Procedură contestarea sancțiunilor disciplinare ale elevilorPO 5511.02.2013 În uz, până la revizuire
47Procedură privind abaterile disciplinare grave ce impun eliminarea elevilorPO 5611.02.2013 În uz, până la revizuire 
48Procedură de inserție profesională pentru cadrele didactice debutantePO 6603.02.2014În uz, până la revizuire
49Procedură de înregistrare a rezultatelor la olimpiade și concursuri școlarePO 6728.02.2014În uz, până la revizuire 
50Procedură comisie imaginea școliiPO 7005.10.2015În uz, până la revizuire 
51Procedură privind gestionarea situației manualelorPO 74 06.06.2017În curs de revizuire
52Procedură F.T.P.PO 7606.06.2017În uz, până la revizuire
53Procedură privind selecția elevilor în clasa a V-a la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” IAȘIPO 7731.03.2024Ediția 1, revizia 2
54Procedura operațională privind repartizarea elevilor în clasele a V-a și a IX-a, precum și a profesorilor care preiau aceste clase PO 7828.06.2024Ediția 1
55Procedura privind managementul burselor școlarePO 8014.09.2023Ediția 1, revizia 2
56Procedura operațională privind accesul în incinta unitățiiPO 8120.09.2023Ediția 1, revizia 2
57Procedură privind la completarea condicii de prezențăPO 8213.04.2018În uz, până la revizuire 
58Procedură operațională privind elaborarea oraruluiPO 8420.08.2018în uz, până la revizuire
59Procedură operațională privind funcționarea laboratorului de chimiePO 8507.03.2016În uz, până la revizuire
60Procedura operațională privind desfășurarea în format hibrid sau online al ședințelor în cadrul consiliului de administrație al CNVA IașiPO 8615.12.2023Ediția 1

* Procesul de revizuire este în curs, iar procedurile nerevizuite din anii anteriori urmează a fi revizuite.

 

Notă:

Nr. crt.Denumire procedurăNr. procedurăDataObservații
1Procedură monitorizare, evaluare, revizuire, îmbunătățire a calitățiiPO_LVA_36 Ediție nouă în lucru
2Procedură privind informațiile de interes publicPO_LVA_41 Ediție nouă în lucru