CEAC

14 Martie 2014

Componența comisiei 

Nume și prenume Poziția în CEAC
prof. Crăciun Nicu coordonator comisie
prof. Giugastru Liliana membru
prof. Coșarcă Silvia membru
inf. Cojocaru Gabriela reprezentant sindicat USLIP
părinte Iovan-Dragomir Alina reprezentant Comitet părinți
elev Dănilă Ștefan reprezentant Consiliul elevilor
reprezentant Consiliul Local

 

RAEI 2021-2022

RAEI 2020-2021

RAEI 2019-2020

RAEI 2018-2019

RAEI 2017-2018 aprobat în CA - 23 octombrie 2018

RAEI 2016-2017

RAEI 2015-2016

RAEI 2014-2015

RAEI 2013-2014

Regulamentul comisiei

Responsabilitățile membrilor CEAC 2019 - 2020

Hotărâri CEAC: 1, 2, 3, 4

 

PROCEDURI C.E.A.C. 2019-2020*

 

Nr. crt. Denumire procedură Nr. procedură Data Observații
1 Procedură comunicare părinți PO_LVA_01 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1
2 Procedură acordare prim ajutor PO_LVA_02 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1
3 Procedură cabinet medical PO_LVA_03 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1
4 Procedură intrare persoane străine PO_LVA_04 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1 
5 Procedură scutiri medicale sport PO_LVA_05 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1
6 Procedură bilete de voie PO_LVA_06 10.10.2019 Ediția 1, revizia 2
7 Procedură serviciu pe scoala PO_LVA_07 10.10.2019 Ediția 1, revizia 2
8 Procedură motivare absențe elevi PO_LVA_08 10.10.2019 Ediția 1, revizia 2
9 Procedură revista Galleria PO_LVA_09 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1 
10 Procedură carnete elev PO_LVA_10 10.10.2019 Ediția 1
11 Procedură realizare monitorizare proiecte PO_LVA_11 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1
12 Procedură realizare parteneriate PO_LVA_12 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1
13 Procedură accesul elevilor și personalului PO_LVA_13 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1
14 Procedură traiectul absolvenților  PO_LVA_14 10.10.2019 Ediția 1, revizia 2
15 Procedură oferta educațională  PO_LVA_15 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1
16 Procedură de autoevaluare instituțională PO_LVA_16 10.10.2019 Ediția 1, revizia 1
17 Procedură violența scolară PO_LVA_17 10.10.2019  Ediția 1, revizia 1 
18 Procedură privind elaborarea procedurilor C.E.A.C. PO_LVA_18  10.10.2019  Ediția 1, revizia 1
19 Procedură situații criză PO_LVA_19  10.10.2019 Ediția 1, revizia 1
20 Procedură verificare notare ritmică PO_LVA_20 10.10.2019 Ediția 1, revizia 2
21 Procedură completare catalog PO_LVA_21 10.10.2019  Ediția 1, revizia 2 
22 Procedură portofoliu profesori PO_LVA_22 23.10.2019 Ediția 1, revizia 1
23 Procedură comisii metodice PO_LVA_23 23.10.2019 Ediția 1, revizia 1 
24 Procedură măsurarea și prelucrarea gradului de satisfacție al benficiarilor direcți și indirecți PO_LVA_24 23.10.2019  Ediția 2
25 Procedură măsurarea și prelucrarea gradului de satisfacție al personalului PO_LVA_25 23.10.2019 Ediția 1
26 Procedură proiectare didactică PO_LVA_26 23.10.2019 Ediția 1, revizia 1
27 Procedură teste inițiale PO_LVA_27 23.10.2019 Ediția 1, revizia 1
28 Procedură de observare a activităților didactice și de consiliere PO_LVA_28  23.10.2019  Ediția 2
29 Procedură privind deplasarea elevilor în afara școlii, în cadrul proiectelor extrascolare  PO_LVA_29 23.10.2019 Ediția 2
30 Procedură privind utilizarea telefoanelor mobile PO_LVA_30 23.10.2019  Ediția 1, revizia 1
31 Procedură informare părinți privind progres școlar PO_LVA_31 26.11.2019 Ediția 1
32 Procedură laborator biologie PO_LVA_32 26.11.2019 Ediția 1
33 Procedură evidență contabilă deplasări PO_LVA_33 26.11.2019 Ediția 1, revizia 5
34 Procedură privind inventarul anual PO_LVA_34 10.09.2019 Ediția 1, revizia 5
35 Procedură distribuția produselor lactate și de panificație LVAIS PO_LVA_35 26.11.2019 Ediția 1, revizia 3
36 Procedura operațională privind modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire pentru examenele naționale la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași, iunie 2020 PO_LVA_38 22.05.2020 Ediția 1, revizia 1
37 Procedura operaţională
privind modalitățile de
desfășurare a activităților
didactice, stabilirea circuitelor
de intrare / ieșire și modalitățile
de igienizare / dezinfecție la
nivelul LVA
PO_LVA_45 12.02.2021 Ediția 1, revizia 1
38 Procedură privind transferul elevilor PO_LVA_42 10.08.2020 Ediția 2
39 Procedură selectare elevi pentru olimpiade și concursuri școlare PO 02 06.07.2012 În uz, până la revizuire
40 Procedură protecția muncii laboratoare și cabinete PO 03  06.07.2012 În uz, până la revizuire 
41 Procedură privind elaborarea și revizuirea PDI și a Planului Operațional PO 29 01.10.2012 În uz, până la revizuire
42 Procedură comunicare internă cu elevii PO 30 22.10.2012  În uz, până la revizuire
43 Procedură constituirea bazelor de date cu elevii PO 47 11.02.2013  În uz, până la revizuire 
44 Procedură controlul activității înscrierii elevilor în clasa a IX-a PO 48 11.02.2013  În uz, până la revizuire 
45 Procedură comunicare informare comunicare internă PO 51 11.02.2013 În uz, până la revizuire
46 Procedură activitate relații publice PO 52 11.02.2013 În uz, până la revizuire
47 Procedură contestarea sancțiunilor disciplinare ale elevilor PO 55 11.02.2013  În uz, până la revizuire
48 Procedură privind abaterile disciplinare grave ce impun eliminarea elevilor PO 56 11.02.2013  În uz, până la revizuire 
49 Procedură de inserție profesională pentru cadrele didactice debutante PO 66 03.02.2014 În uz, până la revizuire
50 Procedură de înregistrare a rezultatelor la olimpiade și concursuri școlare PO 67 28.02.2014 În uz, până la revizuire 
51 Procedură comisie imaginea școlii PO 70 05.10.2015 În uz, până la revizuire 
52 Procedură privind gestionarea situației manualelor PO 74  06.06.2017 În curs de revizuire
53 Procedură F.T.P. PO 76 06.06.2017 În uz, până la revizuire
54 Procedură privind selecția elevilor în clasa a V-a la Liceul Teoretic „V. Alecsandri” IAȘI PO 77 02.02.2017 În uz, până la revizuire
55 Procedură privind la completarea condicii de prezență PO 82 13.04.2018 În uz, până la revizuire 
56 Procedură operațională privind elaborarea orarului PO 84 20.08.2018 în uz, până la revizuire
57 Procedură operațională privind funcționarea laboratorului de chimie PO 85 07.03.2016 În uz, până la revizuire

* Procesul de revizuire este în curs, iar procedurile nerevizuite din anii anteriori urmează a fi revizuite.

 

Notă:

Nr. crt. Denumire procedură Nr. procedură Data Observații
1 Procedură monitorizare, evaluare, revizuire, îmbunătățire a calității PO_LVA_36   Ediție nouă în lucru
2 Procedură privind informațiile de interes public PO_LVA_41   Ediție nouă în lucru
3 Procedură acordare și plată  burse scolare PO_LVA_83 18.09.2019 Necesită revizuire având în vedere schimbarea legislației