Prezentarea consiliului elevilor

29 Octombrie 2012

CE ESTE CONSILIUL ELEVILOR

Consiliul Elevilor, numit în prezentul document CONSILIUL, reprezintă o formă de organizare asociativă a elevilor cu un rol important în democratizarea şcolii şi a relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui organism, elevii îşi pot alege reprezentanţii, pot formula puncte de vedere şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.

Implicarea în activitatea Consiliului oferă elevilor şansa formării şi dezvoltării personale. Experienţele câştigate prin munca în echipă, dezbateri de idei, căutarea consensului, comunicare, negociere, organizare de evenimente, managementul conflictelor, constituie oportunităţi deosebite de autocunoaştere şi formare a competenţelor, care devin resurse importante în planificarea şi dezvoltarea viitoarei cariere a elevilor .

Consiliul îşi propune introducerea elevilor în viaţa civică, iar fiecare proces important al democraţiei este regăsit în funcţionarea consiliului.