Viziunea și misiunea Colegiului

29 Ianuarie 2012

Deviza: În școala noastră fiecare elev este important!

  1. Viziunea

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași este o instituție de învățământ care își dorește să progreseze înțelegând interdependența tuturor actorilor implicați în educație, oferind un set de valori care să permită atingerea potențialului maxim pentru fiecare elev și gestionând eficient toate resursele de care dispune.
 

  1. Misiunea

Misiunea Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Iași ține cont de idealurile și exigențele beneficiarilor direcți și indirecți, promovând prin strategii dinamice potențialul creativ al elevilor și profesorilor, asigurând un cadru educațional democratic, bazat pe spirit de echipă, profesionalism, interculturalitate și capacitate de adaptare la realități mereu în schimbare.
 

  1. Ne propunem:

- să formăm și să dezvoltăm competențe, deprinderi și abilități ce permit integrarea dinamică a absolvenților într-o societate în continuă schimbare;

- să creăm un ethos organizațional bazat pe responsabilitate socială și profesională, integritate morală, încredere și colaborare;

- să derulăm proiecte și programe durabile, care promovează valorile locale, naționale și europene, ridicând prestigiul liceului.
 

  1. Valori promovate în Colegiul Național „Vasile Alecsandri”
  • Profesionalismul – fii cel mai bun în domeniul său de activitate.
  • Integritatea – ai puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
  • Cooperarea – arătă grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
  • Respectul – arătă considerație faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
  • Responsabilitatea – du la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care îţi revin, asumă-ţi răspunderea pentru propriile acţiuni.
  • Autodisciplina – deține control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri; manifestă un comportament adecvat oricărei situaţii; dă tot ce ai mai bun în orice împrejurare.