Vizualizare teze Evaluare Națională clasa a VIII-a - 2024

23 Iunie 2024

PERIOADA ȘI PROGRAMUL ZILNIC ÎN CARE SE POT DEPUNE CERERI PRIVIND VIZUALIZAREA LUCRĂRILOR DE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2024

Eventualele cereri pentru vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea Națională 2024 se pot depune la secretariatul liceului, în perioada 11-12 iulie 2024, între orele 10:00-14:00, de către părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor.

Model cerere vizualizare teză

Calendar vizualizare lucrări

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ, SESIUNEA IUNIE 2024

1. Candidații la examenul de Evaluare Națională 2024, din sesiunea iunie 2024, pot depune contestații în zilele de 03 iulie 2024 (în intervalul orar 16.00 - 19.00) și 04 iulie 2024 (în intervalul orar 8.00 - 12.00), la sediul liceului.
2. Contestația se va completa numai după cererea-tip, care se găsește la secretariat și pe site-ul liceului: www.cnvais.ro, în care se menționează că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, fiind nota finală obținută de candidat.
3. În situația în care un candidat dorește să depună contestații la ambele probe de examen (limba și literatura română, respectiv matematică), va completa două cereri-tip distincte, câte una pentru fiecare probă scrisă.
4. Fiecare cerere-tip, semnată de candidat și de părinte/reprezentat legal, va fi însoțită atât de o copie după certificatul de naștere/carte de identitate a candidatului, cât și de copia după cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal.

Președinte centrul de examen,
Prof. Ionescu Mihaela

 

Probele scrise pentru Evaluarea Națională se vor desfășura între orele 9,00 – 11,15, după cum urmează:

  • marți, 25.06.2024 - Limba și literatura română;
  • joi, 27.06.2024 – Matematică.

Accesul elevilor în săli se face pe la intrarea elevilor, până la ora 8,30.

Elevii vor avea asupra lor actul de identitate (certificat de naștere sau carte de identitate).

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor folosi numai creion negru.

Sălile de examen sunt la parter.

Sala de bagaje se află la parter,  în sala de sport.

Art. 8 din OME nr. 6155

Schema sălilor