Evaluare Naţională

25 Septembrie 2012

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022—2023

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.