Admiterea în clasa a V-a, an școlar 2024 - 2025

Colegiul National „Vasile Alecsandri” din Iași va organiza înscrierea / selecția elevilor pentru clasa a V-a, anul școlar 2024-2025, conform calendarului de mai jos:

Înscrierile se fac în perioada 9-15 mai 2024, pe baza unei cereri tip care se va găsi la secretariat (cerere tip), între orele 10,00 -14,00, însoțită de o copie a certificatului de naștere al candidatului sau online pe site-ul școlii (www.cnvais.ro).

În situația în care numărul cererilor de înscriere va depăși numărul locurilor disponibile, se va organiza următoarea etapă – selecția.

Selecția constă în două probe scrise, care se vor desfășura în aceeași zi, sâmbătă, 18 mai 2024, după cum urmează:
             - 9,00 - 10,00 - proba scrisă la limba și literatura română (Concursul „Micii alecsandriști);
             - 10,30 - 11,30 - proba scrisă la matematică (Concursul „Euclid”).

Afișarea rezultatelor inițiale: 19 mai 2024

Depunerea eventualelor contestații: 20 mai 2024

Afișarea rezultatelor finale: 22 mai  2024

Admiterea se va face cumulând cele două punctaje de la limba și literatura română și matematică, în ordinea descrescătoare a mediilor.

Oferta educațională cuprinde 3 clase (78 locuri).

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (15 minute pentru lectura și familiarizarea cu subiectele și 45 de minute pentru lucrul efectiv).

Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programele școlare pentru clasele I – IV.

Procedura operațională pentru desfășurarea testării, în conformitate cu legislația în vigoare - aici

       Notă de informare - prelucrare datele personale în conformitate cu prevederile GDPR

       Model - Concursul „Euclid”

       Model - Concursul „Micii alecsandriști”