Admiterea în clasa a V-a, an școlar 2023 - 2024

  • Admiterea în clasa a V-a, an școlar 2023 - 2024

   Admiterea în clasa a V-a, an școlar 2023 - 2024

 

Rezultate admitere, clasa a V-a, an școlar 2023 - 2024

 

Rezultate finale - limba engleză

Rezultate inițiale - limba engleză

Eventualele contestații pentru proba scrisă la testarea competențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, cu program intensiv de studiu al limbii engleze, din 17 iunie 2023, se vor depune la secretariatul liceului,  marți, 20 iunie 2023, între orele 12:00 – 14:00.

NOTĂ:

La testul de la proba orală nu se admit contestații.

Punctajul obținut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.

Model cerere contestație - limba engleză

 

Premierea elevilor cu rezultate deosebite la Concursurile „MICII ALECSANDRIȘTI și „EUCLID” din 20 mai 2023, va avea loc joi, 22 iunie 2023, la orele 18:30, în sala de festivități a Colegiului.

 

Anunț privind testarea competențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, la clasele cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Întrucât numărul opțiunilor pentru studierea limbii engleze în regim intensiv depășește numărul de locuri alocat, toți elevii care au optat pentru această clasă se vor prezenta la testare, indiferent dacă au certificat de competență lingvistică.

Potrivit Ordinului Ministerului Educației nr. 3609, din 20 aprilie 2022, testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a la clasele cu predare într-o limbă străină intensiv va fi organizat și elaborat de o comisie la nivelul inspectoratului școlar, care va realiza subiectele și testarea competențelor lingvistice.

Conform Procedurii Operaționale a I.S.J. Iași, testarea competențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, cu program intensiv de studiu al limbii engleze, se va susține în data de 17 iunie 2023, după următorul program:

 • proba scrisă – orele 9:00 – 10:00;
 • proba orală – începând cu ora 10:30, conform programării.

Susținerea ambelor probe este obligatorie. Neprezentarea elevului, la proba orală, la ora programată, conduce la eliminarea sa din examen.

Intrarea elevilor în unitatea școlară se va face în intervalul orar 8,00 - 8,30.

Elevii vor avea asupra lor următoarele:

 • carnet de elev cu poză;
 • ustensile de scris de culoare albastră (pix sau stilou), creion, radieră, riglă etc;
 • o sticlă cu apă.

După susținerea celor două probe, elevii vor primi codul de identificare pentru aflarea rezultatelor.

Afișarea rezultatelor inițiale: 20 iunie 2023.

Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă: 20 iunie 2023, între orele 12:00-14:00.

Afișarea rezultatelor finale: 22 iunie 2023.

Programarea candidaților pentru proba orală se va afișa, la avizier, după terminarea probei scrise.

Repartizarea în săli - limba engleză

 

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a V-a, an școlar 2023-2024

 

Conform adresei ISJ Iași nr. 5953/07.06.2023 susținerea probei de verificare a cunoștințelor la limba engleză va avea loc în data de 17 iunie 2023.

Repartizarea elevilor în săli va fi afișată pe data de 16 iunie 2023.

 

Înscrierile se fac la secretariatul liceului, în perioada 29 – 31 mai 2023, între orele 10:00-14:00. (NOTĂ: datorită volumului mare de lucrări la biroul secretariat din această perioadă - Evaluare Națională la clasa a VIII-a, Bacalaureat la clasa a XII-a, salarizare etc. – vă rugăm să respectați cu strictețe programul de înscrieri)

Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere tip (se găsește la secretariatul liceului);
 • declarație GDPR tip (se găsește la secretariatul liceului);
 • copie certificat naștere elev;
 • copie CI părinți / tutori legali / copie hotărâre divorț încredințare copil.
 • elevii care au obținut un certificat de competență lingvisticănivel minim A1, vor atașa la cererea de înscriere o copie a certificatului.

Fișa medicală se va preda la cabinetul medical al liceului.

Elevii care nu depun cerere de înscriere până pe data de 31 mai 2023 se consideră retrași și locurile lor devin disponibile. Dacă după perioada de înscriere rămân locuri disponibile, acestea pot fi ocupate de elevi în ordinea descrescătoare a punctajului din clasamentul cumulat.

În cazul în care numărul opțiunilor pentru studierea unei limbi moderne în regim intensiv depășește numărul de locuri alocat, toți elevii se vor prezenta la testare, indiferent dacă au certificat de competență lingvistică.

Testarea la limba modernă se va susține după un program ce va fi anunțat ulterior, în funcție de precizările ME și ISJ Iași.

 

Cererea de înscriere pentru susținerea testului de competență lingvistică

Cererera de echivalare pentru elevii care au un certificat care atestă competențele lingvistice

 

Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu regim intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, în anul școlar 2023-2024

 

Rezultate admitere clasa a V-a, mai 2023

Rezultate finale - Concursul „Micii alecsandriști”

Rezultate finale - Concursul „Euclid”

 

Rezultate inițiale - Concursul „Micii alecsandriști”

Rezultate inițiale - Concursul „Euclid”

Având în vedere greva generală din data de 22 mai 2023, eventualele contestații la concursurile „Micii alecsandriști” și „EUCLID” se vor putea depune doar ONLINE, completând formularul care va fi disponibil pe site-ul colegiului (www.cnvais.ro) - AICIluni, 22 mai 2023între orele 10:00 – 14:00. Necompletarea formularului în termenul specificat va conduce la imposibilitatea rezolvării contestației.

Subiect și barem - Concursul „Micii alecsandriști”

Subiect și barem - Concursul „Euclid”

Testarea elevilor de clasa a IV-a pentru admiterea în clasa a V-a constă în două probe scrise, care se vor desfășura în aceeași zi, sâmbătă, 20 mai 2023, după cum urmează:

 • 9,00 - 10,00 - proba scrisă la limba și literatura română (Concursul „Micii alecsandriști”);
 • 10,30 - 11,30 - proba scrisă la matematică (Concursul „Euclid”).

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (15 minute pentru lectura și familiarizarea cu subiectele și 45 de minute pentru lucrul efectiv).

Între cele două probe de examinare candidații nu vor părăsi incinta unității școlare.

Nu este permis accesul părinților în școală în pauza dintre cele două probe (10.00 – 10.30)

Accesul în școală al elevilor înscriși la testare se va face în intervalul orar 8,00 - 8,30, în data de 20 mai 2023.

Elevii vor avea asupra lor următoarele:

 • carnetul de elev, vizat pentru anul școlar 2022-2023 (ștampilat și cu poză);â
 • instrumente de scris (pix albastru și/sau stilou cu cerneală albastră, creion, radieră, riglă etc.);
 • o sticlă cu apă de jumătate de litru.

Elevii nu vor intra în școală cu telefoanele mobile și ceasuri inteligente asupra lor. Recomandarea este ca acestea să rămână în grija părinților, până la finalul probelor.

După susținerea celor două probe, elevii vor primi o diplomă de participare care cuprinde și codul de identificare pentru aflarea rezultatelor.

Afișarea rezultatelor inițiale: 21 mai 2023

Depunerea eventualelor contestații: 22 mai 2023

Afișarea rezultatelor finale: 24 mai 2023

Admiterea se va face cumulând cele două punctaje de la limba și literatura română și matematică, în ordinea descrescătoare a mediilor.

Repartizarea elevilor în săli

 

       Colegiul National „Vasile Alecsandri” din Iași va organiza înscrierea / selecția elevilor pentru clasa a V-a, anul școlar 2023-2024, conform calendarului de mai jos:

       Înscrierile se fac în perioada 10-17 mai 2023, pe baza unei cereri tip care se va găsi la secretariat (cerere tip), între orele 10,00 -14,00, însoțită de o copie a certificatului de naștere al candidatului sau online pe site-ul școlii.

       În situația în care numărul cererilor de înscriere va depăși numărul locurilor disponibile, se va organiza următoarea etapă – selecția.

       Selecția constă în două probe scrise, care se vor desfășura în aceeași zi, sâmbătă, 20 mai 2023, după cum urmează:
        - 9,00 - 10,00 - proba scrisă la limba și literatura română (Concursul „Micii alecsandriști);
        - 10,30 - 11,30 - proba scrisă la matematică (Concursul „Euclid”).

       Afișarea rezultatelor inițiale: 21 mai 2023

       Depunerea eventualelor contestații: 22 mai 2023

       Afișarea rezultatelor finale: 24 mai  2023

    Admiterea se va face cumulând cele două punctaje de la limba și literatura română și matematică, în ordinea descrescătoare a mediilor.

       Oferta educațională cuprinde 3 clase (72 locuri):
        - o clasă cu studiul intensiv al limbii engleze;
        - o clasă cu studiul intensiv al limbii franceze;
        - o clasă cu studiul intensiv al limbii germane;

       Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (15 minute pentru lectura și familiarizarea cu subiectele și 45 de minute pentru lucrul efectiv).

       Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programele școlare pentru clasele I – IV.

       Procedura operațională pentru desfășurarea testării, în conformitate cu legislația în vigoare - aici

       Notă de informare - prelucrare datele personale în conformitate cu prevederile GDPR

       Model - Concursul „Euclid”

       Model - Concursul „Micii alecsandriști”