Admiterea în clasa a V-a, an școlar 2022 - 2023

Repartizarea pe clase a elevilor admiși în clasa a V-a, an școlar 2022-2023

REZULTATELE FINALE OBȚINUTE LA TESTAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a, INTENSIV ENGLEZĂ

Eventualele contestații pentru proba scrisă la testarea competențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, cu program intensiv de studiu al limbii engleze, din 11 iunie 2022, se vor depune la secretariatul liceului, joi, 16 iunie 2022, între orele 12:00 – 14:00.

NOTĂ:
La testul de la proba orală nu se admit contestații.
Punctajul obținut de candidat după reevaluarea lucrării rămâne definitiv.

Cerere contestații - limba engleză

Anunț privind testarea competențelor lingvistice

 pentru admiterea în clasa a V-a, la clasele cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

 

Întrucât numărul opțiunilor pentru studierea limbii engleze în regim intensiv depășește numărul de locuri alocat, toți elevii care au optat pentru această clasă se vor prezenta la testare, indiferent dacă au certificat de competență lingvistică.

Potrivit Ordinului Ministerului Educației nr. 3609, din 20 aprilie 2022, testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a la clasele cu predare într-o limbă străină intensiv va fi organizat și elaborat de o comisie la nivelul inspectoratului școlar, care va realiza subiectele și testarea competențelor lingvistice.

Conform Procedurii Operaționale a I.S.J. Iași, testarea competențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a, cu program intensiv de studiu al limbii engleze, se va susține în data de 11 iunie 2022, după următorul program:

 • proba scrisă – orele 9:00 – 10:00;
 • proba orală – începând cu ora 10:30, conform programării.

Susținerea ambelor probe este obligatorie. Neprezentarea elevului, la proba orală, la ora programată, conduce la eliminarea sa din examen.

Intrarea elevilor în unitatea școlară se va face în intervalul orar 8,00 - 8,30.

Elevii vor avea asupra lor următoarele:

 • carnet de elev cu poză;
 • ustensile de scris de culoare albastră (pix sau stilou), creion, radieră, riglă etc;
 • o sticlă cu apă.

După susținerea celor două probe, elevii vor primi codul de identificare pentru aflarea rezultatelor.

Afișarea rezultatelor inițiale: 15 iunie 2022.

Depunerea contestațiilor pentru proba scrisă: 16 iunie 2022, între orele 12:00-14:00.

Afișarea rezultatelor finale: 17 iunie 2022.

Listele cu repartizarea candidaților pe săli vor fi postate pe site-ul liceului și la avizier în cursul zilei de 10 iunie 2022.

Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu regim intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, în anul școlar 2022-2023

Având în vedere Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu regim intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională, perioada de înscriere va fi modificată.

Prin urmare, înscrierea se va realiza în perioada 31 mai – 3 iunie 2022, între 10,00 și 14,00, la Secretariatul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”.

Odată cu depunerea cererii de înscriere în clasa a V-a, pentru anul școlar 2022-2023, se va depune și cererea pentru susținerea testului de competență lingvistică la una din cele 3 limbi străine studiate în colegiul nostru (limba engleză, limba franceză, limba germană).

Elevii care au un certificat care atestă competențele lingvistice îl vor aduce la înscriere.

Vă rugăm să aveți notate titlul manualului de limba străină și editura.

Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu regim intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională

Cererea de înscriere pentru susținerea testului de competență lingvistică

Cererera de echivalare pentru elevii care au un certificat care atestă competențele lingvistice

Documente necesare pentru înscriere:

 • cerere tip (se găsește la secretariatul liceului);
 • declarație GDPR tip (se găsește la secretariatul liceului);
 • copie certificat naștere elev;
 • copie CI părinți / tutori legali / copie hotărâre divorț încredințare copil.
 • elevii care au obținut un certificat de competență lingvisticănivel minim A1, vor atașa la cererea de înscriere o copie a certificatului.

Fișa medicală se va preda la cabinetul medical al liceului.

Elevii care nu depun cerere de înscriere până pe data de 3 iunie 2022 se consideră retrași și locurile lor devin disponibile. Dacă după perioada de înscriere rămân locuri disponibile, acestea pot fi ocupate de elevi în ordinea descrescătoare a punctajului din clasamentul cumulat.

În cazul în care numărul opțiunilor pentru studierea unei limbi moderne în regim intensiv depășește numărul de locuri alocat, toți elevii se vor prezenta la testare, indiferent dacă au certificat de competență lingvistică.

 

Rezultate admitere clasa a V-a, mai 2022

Rezultate finale - Concursul „Euclid”

Rezultate finale - Concursul „Micii alecsandriști”

 

Anunț contestații

Eventualele contestații la concursurile „Micii Alecsandriști” și „Euclid”, din 14 mai 2022, se vor depune la secretariatul liceului, luni, 16 mai 2022între orele 10:00 – 13:00.

Subiectul și baremul - Concursul „Euclid”

Subiectul și baremul - Concursul „Micii alecsandriști”

Din cauza numărului mare de candidați înscriși pentru testarea din data de 14 mai 2022, intrarea în unitatea școlară se va face în intervalul orar 8,00 - 8,45.

Vă rugăm să le spuneți copiilor sala și etajul unde au fost repartizați, pentru a facilita îndrumarea candidaților la locul stabilit.

Elevii vor avea asupra lor următoarele:

 • carnet de elev cu poză;
 • ustensile de scris de culoare albastră (pix sau stilou), creion, radieră, riglă etc;
 • o sticlă cu apă de jumătate de litru;

Între cele două probe de examinare candidații nu vor părăsi incinta unității școlare.

După susținerea celor două probe, elevii vor primi o diploma de participare care cuprinde și codul de identificare pentru aflarea rezultatelor.

Listele cu repartizarea candidaților pe săli vor fi postatate pe site-ul liceului și la avizier în cursul zilei de 13 mai 2022.

Selecția constă în două probe scrise, care se vor desfășura în aceeași zi, sâmbătă, 14 mai 2022, după cum urmează:

 • 9,00 - 10,00 - proba scrisă la limba și literatura română (Concursul „Micii alecsandriști);
 • 10,30 - 11,30 - proba scrisă la matematică (Concursul „Euclid”).

Afișarea rezultatelor inițiale: 15 mai 2022

Depunerea eventualelor contestații: 16 mai 2022

Afișarea rezultatelor finale: 17 mai 2022

Admiterea se va face cumulând cele două punctaje de la limba și literatura română și matematică, în ordinea descrescătoare a mediilor.

 

Oferta educațională 2022 - 2023 cuprinde 3 clase (72 locuri):

       - o clasă cu studiul intensiv al limbii engleze;

       - o clasă cu studiul intensiv al limbii franceze;

       - o clasă cu studiul intensiv al limbii germane.

Timpul de lucru pentru fiecare probă de concurs este de 60 de minute (15 minute pentru lectura și familiarizarea cu subiectele și 45 de minute pentru lucrul efectiv).

Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programele școlare pentru clasele I – IV.

 

Procedura operațională pentru desfășurarea testării, în conformitate cu legislația în vigoare

Notă de informare - prelucrare datele personale în conformitate cu prevederile GDPR

 

Programa pentru Concursul „Micii alecsandriști”

Programa pentru Concursul „Euclid”

 

Test 1 - model - Concursul „Euclid”

Test 2 - model - Concursul „Euclid”

 

Test 1 - model - Concursul „Micii alecsandriști”

Test 2 - model - Concursul „Micii alecsandriști”

Test 3 - model - Concursul „Micii alecsandriști”

Test 4 - model - Concursul „Micii alecsandriști”

Test 5 - model - Concursul „Micii alecsandriști”

Test 6 - model - Concursul „Micii alecsandriști”

Test 7 - model - Concursul „Micii alecsandriști”